ویژگی‌های محصول:
  • پاک‌کننده شیشه و کلیه سطوح صیقلی از انواع لکه و چربی
  • ایجاد شفافیت و براقی بر روی سطوح صیقلی
  • دارای خاصیت ضدلک و جلوگیری از آلوده شدن سریع سطوح
  • عدم ایجاد کدری و لکه بر روی شیشه