ارتباط با دفتر مرکزی

آدرس : تهران، ایرانشهر شمالی، روبه‌روی خیابان جعفر شهری(سپند)، ساختمان ۵۵۵

تلفن: 021 88316112

ایمیل: info@top-washing.com

فکس: 021 88491261-3

ارتباط با کارخانه

آدرس : کیلومتر 41 جاده قزوین به بوئین زهرا، بعد از شرکت آجرسا

تلفن: 028 34428425-7

فکس: 028 34428423

ارتباط با بخش صادرات

تلفن: 021 88306711-13

ارتباط با ما